The life and films of Buck Jones - the silent era

Författare
Buck Rainey
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
World of Yesterday 1988 USA, Waynesville, N.C 263 sidor. : ill. 0-936505-07-9