The life and surprizing adventures of Mirandor. Translated from the Dutch. Adorned with thirteen cuts. In two volumes.

Originaltitel
Vermakelyken avanturier, ofte de wispelturige. English
Författare
Nicolaas Heinsius
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
printed for Cha. Davis, and A. Vanderhoeck sic 1730 England, London 2v.,plates 12⁰.