The light umbrella 1, Lärarhandledning med kopieringsunderlag

Författare
Anders Odeldahl
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell läromedel, Graphic Systems 1990 Sverige, Solna, Angered [2], 86 sidor. ill. 30 cm
Almqvist & Wiksell läromedel, Graphic Systems 1988 Sverige, Solna, Stockholm 78 sidor. 30 cm