The light umbrella 3, Facit

Författare
Anders Odeldahl
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell läromedel, Gotab 1988 Sverige, Solna, Stockholm 13 sidor. 24 cm