The marriage of Ebba Garland

Författare
Dagmar Edqvist
(Transl. from the Swedish by Elizabeth Sprigge & Claude Napier)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1933 Storbritannien, London 250 sidor.