The memoirs of Margaret S. Mahler

Författare
Margaret S. Mahler
(Compiled and edited by Paul E. Stepansky.)
Genre
Biografi
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Free Press cop. 1988 USA, New York xl, 179 sidor. ill. 22 cm