The military orders Vol. 1 : Fighting for the faith and caring for the sick

Författare
(Edited by Malcolm Barber)
Genre
Konferenspublikation
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Variorum 1994 Storbritannien, Aldershot 399 sidor. : ill. 0-86078-438-X