The nature of mass poverty

Författare
John Kenneth Galbraith
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Penquin 1980 USA, Harmondsworth 120 sidor. 0-14-022289-8
Harvard University Press 1979 USA, Cambridge, Mass viii, 150 sidor.