The new Collins dictionary of the english language

Författare
(Managing editor: William T. McLeod)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
HarperCollins Publish. 1991 Storbritannien, Glasgow viii, 566 sidor. 0-00-433149-4