The new competition - meeting the marketing challenge from the Far East

Författare
Philip Kotler
(Philip Kotler, Liam Fahey, Somkid Jatusripitak)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Prentice-Hall International cop. 1986 USA, Englewood Cliffs, N.J 292 sidor. : diagr. 0-13-612102-0
Prentice-Hall 1985 USA, Englewood Cliffs, N.J xii, 292 sidor. diagr.