The originality of the avant-garde and other modernist myths

Författare
Rosalind E. Krauss
(Rosalind E. Krauss.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
MIT Press cop. 1985 USA, Cambridge, Mass [11], 307 sidor. ill. 24 cm