The papyrus fragments of Sophocles - an edition with prolegomena and commentary by Richard Carden

Författare
Sofokles
(With a contrib. by W. S. Barrett)
Språk
Grekiska, klassisk (-1453)
Förlag År Ort Om boken ISBN
de Gruyter 1974 Tyskland, Berlin xvi, 263 sidor. 3-11-003833-1