The penal code of Sweden

Författare
(Introd. by Ivar Strahl originally transl. by Thorsten Sellin)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
s.n. 1974? Sverige, S.l 85 sidor.