The pit - Poem, 1943

Författare
Ivan Goran Kovacic
(Transl. by Alec Brown.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1961 Kroatien, Zagreb 76 sidor. Ill.