The politics of gender equality - the encounter between political intentions and the academy in the "Tham professorships"

Originaltitel
Jämställdhetspolitikens villkor Engelska
Författare
Birgitta Jordansson
(Birgitta Jordansson Kerstin W. Shands translated the report into English.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Swedish Secretariat for Gender Research 2000 Sverige, Göteborg 53 sidor.