The polychaete worms - definitions and keys to the orders, families and genera

Författare
Kristian Fauchald
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1977 USA, Los Angeles 188 sidor. : ill.