The postwar rapprochement of Malaya and Japan, 1945-61 - the roles of Britain and Japan in South-East Asia

Författare
Junko. Tomaru
(Junko Tomaru.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Palgrave Macmillan 2000 Storbritannien, Basingstoke 336 sidor. 978-0-230-28828-7