The potential of landsat MSS data for wood resurces monitoring - a study in arid and semi-arid environment in Kordifan, The Sudan

Författare
Ulf Helldén
(Ulf Helldén and Katarina Olsoon.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lunds universitets naturgeografiska institution 1982 Sverige, Lund 35 sidor. diagr., tab.