The power of culture - swedish cultural cooperation with Africa, Asia and Latin America

Författare
Eva Vaihinen
(Text: Eva Vaihinen, Helene Thornblad, Cathrine Terreros translation: Clare James)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sida 1999 Sverige, Stockholm 36 sidor. : färgill. 91-586-7702-X