The promise

Författare
Pearl Buck
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
The Continental book co. 1945 Sverige, Stockholm (6),248s
The Continental book co. 1944 Sverige, Stockholm 247 sidor.
1943 USA, New York