The proverbs of Alfred - an emended text

Författare
Alfred den store, kung av England
(Ed. by O. Arngart.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LiberLäromedel/Gleerup, Berling 1978 Sverige, Lund, Lund 30 sidor. 24 cm
1942-1955 Sverige, Lund 2 vol.
1942 Sverige, Lund 162 sidor.
1942 Sverige