The quaternary Vol. 1

Författare
(Ed.: Kalervo Rankama.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Interscience 1965 USA, New York xxii, 300 sidor. ill., diagr., kartor, tab.