The reading of Proust

Författare
David R. Ellison
(David R. Ellison.)
Genre
Analys och tolkning
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Johns Hopkins U.P. cop. 1984 USA, Baltimore 212 sidor.