The real thing Åk 9, S

Författare
(David Bolton, Lennart Peterson.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LiberLäromedel, LiberTryck 1979 Sverige, Stockholm, Stockholm 128 sidor. ill.