The real thing Åk 9

Författare
(Roland Arnell, David Bolton, Lennart Peterson. A. Textbook.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LiberLäromedel, LiberTryck 1977 Sverige, Stockholm, Stockholm 78 sidor. ill.