The roles of policy differences and inconsistency in policy conflict

Författare
Berndt Brehmer
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Umeå universitet 1969 Sverige, Umeå 23 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan