The rule of three

Författare
Agatha Christie
(Agatha Christie.)
Genre
Dramatik, Drama
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Samuel French 2014 Storbritannien, London 132 sidor. 978-0-573-70242-6