The sculptures of the Parthenon - metopes, frieze, pediments, cult-statue

Författare
Frank Brommer
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Thames and Hudson cop. 1979 Storbritannien, London 74 sidor., 144 pl.-s. : ill. 32 cm. 0-500-23296-2