The security and defensibility of the baltic states - a comprehensive analysis of a security complex in the making

Författare
(Bo Ljung, Tomas Malmlöf, Karlis Neretnieks and Mike Winnerstig ed..)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Avdelningen för informations- och aerosystem, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI 2012 Sverige, Stockholm 115 sidor.