The seduction of Ingmar Bergman - en (tvåspråkig) radiomusikal

Författare
Sparks
(Sparks översättning: Magnus Lindman)
Genre
Drama
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges Radio 2009 Sverige, Stockholm [10] sidor.