The social scientific gaze - the social question and the rise of academic social science in Sweden

Författare
Per Wisselgren
(Per Wisselgren translated by David Jones.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ashgate 2015 Storbritannien, Farnham, Surrey, UK, Burlington, VT viii, 277 pages 978-1-4724-4759-3
Ashgate 2015 Utgivningsland okänt / Ej specificerat