The story of the Göta Canal Steamship Company - a summary

Författare
Bengt Jägergren
(Bengt Jägergren (English translation by Anthony Skeat).)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
B. Jägergren, Åmålstr. 1994 Sverige, Göteborg, Åmål 35 sidor. 23 cm