The strange case of Dr. Simmonds & Dr. Glas

Författare
Dannie Abse
Genre
Roman
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Carroll & Graf 2003 USA, New York 195 sidor. 0-7867-1201-5