The suppliants Vol. 1

Författare
Aischylos
(The text with introd., crit. apparatus and transl. by H. Friis Johansen the scholia with introd. and crit. apparatus by Ole Smith.)
Språk
Grekiska, klassisk (-1453)
Förlag År Ort Om boken ISBN
1970 Danmark, København 168 sidor.