The suppliants

Författare
Aischylos
(Aeschylus)
Språk
Grekiska, klassisk (-1453)
Förlag År Ort Om boken ISBN
1970- Danmark, København
1970 Danmark, København 168 sidor.