The tales of ensign Stål

Författare
Johan Ludvig Runeberg
(Johan Ludvig Runeberg illustrations by Albert Edelfelt with an introduction by Yrjö Hirn)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lindqvist 1952 Sverige, Stockholm xxvi, 242 sidor.
1938 USA, New York xv, 148 sidor.