The templars in the Corona de Aragón

Författare
Alan John Forey
(A.J. Forey)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1973 Storbritannien, London 498 sidor. 0-19-713137-9
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan