The three Theban plays

Originaltitel
Urval 1984
Författare
Sofokles
(Sophocles translated by Robert Fagles introductions and notes by Bernard Knox.)
Genre
Dramatik, Tragedies., Bibliografi
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Penguin Books 1984 England, Harmondsworth 430 sidor. geneal. table 18 cm. 978-0-14-044425-4