The trial of the Templars in Cyprus - a complete English edition

Författare
(Translated and edited by Anne Gilmour-Bryson)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Brill 1998 Nederländerna, Leiden, Boston, Köln 502 sidor., [14] pl.-s. : ill. 90-04-10080-6