The tsunami threat - research and technology

Författare
(Edited by Nils-Axel Mörner.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
InTech 2011 Kroatien, Rijeka 978-953-307-552-5