The two-step backward difference method for a parabolic problem with smooth and nonsmooth data

Författare
Joakim Becker
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1995 Sverige 45 sidor.