The virgin widow - a comedie

Författare
Francis Quarles
(Written by Fra. Quarles.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Printed for R. Royston ... 1656 England, London [4], 63 sidor.
Printed for R. Royston ... 1649 England, London [4], 72 sidor.