The waverley novels, A legend of Montrose and The black dwarf

Författare
Walter Scott, Sir
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Caxton 189-? Storbritannien, London 299 sidor.