The history of Tom Jones, a foundling Vol. 1

Författare
Henry Fielding
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Clarendon P. 1974 Storbritannien, Oxford lxxxiv, 522 sidor. 0-19-812472-4
Bickers and Son 1903 Storbritannien, London 582 sidor.