Then swänske Ulysses eller En nyttig rese-book: innehållandes christeliga och andächtiga böner för the wäg- och siö-farande, med doct. Avenarij morgon- och affton-signelser; som ock några gudeliga psalmer - tillijka med en wäg-wijsare öfwer Swerige och ther under liggiande provincier, i wällmening til theras resas så begynnande, fortfrämjande, som ock ändande inrättadt af Gudz ordz aldraringaste arbetare ... Peter Ol. Warnmarck. Cum gratia & privilegio s.r.m. I Götheborg, : tryckt hos Zacharias Hagemann åhr 1709

Författare
Peter Warnmark
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
(Hageman 1709 Sverige, Göteborg [08] , ii216, iii94, [iv24] sidor. 12:o(avl.).
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan