Theodor Vol. 3, J-O - lexicon of impairments

Författare
Regi Theodor Enerstvedt
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Skådalen Resource Centre for Special Education of the Hearing Impaired and the Deaf-blind 1999 Norge, Oslo S. 563-800 82-91655-06-5