Theory of the unmagnetized plasma

Författare
David C. Montgomery
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gordon and Breach cop. 1971 USA, New York 400 sidor.