Thermodynamic properties of ammonia as an ideal gas

Författare
Lester. Haar
(Lester Haar.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
U.S. Government Printing Office 1968 USA, Washington, D.C 10 sidor. : diagr., tab.