Thicker than blood - bonds of fantasy and reality in adoption

Författare
(Edited by Salman Akhtar and Selma Kramer)
Genre
Konferenspublikation
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Jason Aronson cop. 2000 USA, Northvale, N.J xv, 240 sidor. : ill. 23 cm 0-7657-0266-5