Thomas Mann - Versuch einer Einführung in Leben und Werk

Författare
Eike Middell
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Reclam 1979 Tyska Demokratiska Republiken (t.o.m. 1990), Leipzig 330 sidor.
Reclam 1975 Tyska Demokratiska Republiken (t.o.m. 1990), Leipzig 377 sidor. ill.
Reclam 1968 Tyska Demokratiska Republiken (t.o.m. 1990), Leipzig 299 sidor. ill.
1966 Tyska Demokratiska Republiken (t.o.m. 1990), Leipzig 291 sidor.
Reclam 19--? Tyska Demokratiska Republiken (t.o.m. 1990), Leipzig 171 sidor. ill.